Ons aanbod

Als onze aanpak u aanspreekt dan ziet onze aanpak er als volgt uit:

  1. Het uitvoeren van een intake, hierna krijgt de cliënt een vragenlijst opgestuurd voor de startmeting . Dit leidt tot een intakeverslag die samen met u wordt besproken;
  2. In de eerste sessies worden de onderliggende vragen verder uitgediept. Hiervoor is het van belang dat er een vertrouwensband is tussen de cliënt en de behandelaar. Hier wordt dus ook aan gewerkt; 
  3. Hierna worden uw vragen aangepakt en elke sessie wordt geëvalueerd.  Het traject wordt afgesloten met een evaluatie;
  4. Nazorg: u kunt vragen stellen en wij zullen u 6 maanden actief benaderen om te informeren hoe het gaat, of de effecten blijvend zijn en of er nog vragen beantwoord dienen te worden;
  5. Eventuele aanvulling met een Optie: indien nodig kan er een extra set van sessies worden afgesproken (extra: 1-5 sessies, afhankelijk van problematiek, afgesloten met een evaluatie).

 

U of uw werkgever betaalt vooraf het gehele traject (5 of 10 sessies). Mocht u overwegen dit traject zelf te betalen dan is het goed te weten dat als u via een huisarts naar een psycholoog was doorverwezen u uw eigen risico (in 2020: € 385) kwijt was geweest. Nu is dit uiteraard niet het geval, dus dat scheelt.

 

U kunt na de evaluatie - indien nodig - dan alsnog besluiten het optie pakket bij te boeken. In de praktijk gebeurt dit zelden: ongeveer 5% van de cliënten vindt dit nodig.

 

Ons aanbod:

Het is mogelijk te kiezen uit 2 pakketten:

  • Het basispakket: intake en 4 sessies 
  • Het basispakket met optie: intake en 9 sessies 

Mocht u een offerte willen ontvangen met de kosten voor het traject stuur ons dan een e-mail.

 

Mocht u of uw medewerker na de intake besluiten toch niet met ons door te willen gaan, dan betaalt u slechts de kosten van de intake. 

 

Wij voldoen aan alle eisen voor wat betreft professionaliteit. Wij werken vanuit brede ervaring, een psychologische achtergrond en dus veel kennis gecombineerd met een empathische, doch directe aanpak!

 

Communicatie naar uw leidinggevende (of bedrijfsarts) vindt plaats indien deze dit traject betaalt. De inhoud hiervan wordt met u afgestemd. Uw privacy staat voor op!

 

 

Heeft u interesse? Vul dan ons contactformulier in.

 

Ons motto: wij behandelen onze cliënten zoals

we zelf behandeld zouden willen worden!